ברוכים הבאים לאתר האינטרנט לילבון (lil bon) (להלן: “האתר”). האתר הינו חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ע”י ציבור הגולשים בישראל. בעלת האתר והמפעילה הינה לילבון (lil bon) (להלן: “מפעיל האתר”).

אנו בלילבון (lil bon)משתדלים למלא את מטרתנו שהלקוח ירגיש רצוי ומוערך, ולספק את המוצרים האיכותיים ביותר. אנו מחויבים למערכת יחסים קשובה, אכפתית, הוגנת ומתמשכת. נשמח לעמוד לשירותכם תמיד.

כללי

 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.
 • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: “הגולש”) לבין לילבון (lil bon). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר (לעיל ולהלן: “האתר”), המשמש כחנות וירטואלית, ו/או יספק האתר בעתיד.

ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתקנון, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.

המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: “הגולש”) מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 • החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם.

אופן המכירה של המוצרים באתר

 • לילבון (lil bon) מאפשרת לך לרכוש את מוצריה באמצעות האתר, בדרך נוחה ומהירה. האתר מציע למכירה תשמישי קדושה, מוצרי רקמה ,עצי חיים וכלי כסף ,זמירונים וברכונים, מזכרות לאירועים, ספרי תפילה ומוצרי יודאיקה, ציורי שמן והדפסים , אריזות שי ועוד. מומלץ לשוב ולהתעדכן באתר לעיתים קרובות, שכן קטלוג המוצרים גדל ומתרחב מעת לעת.
 • ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. לפרטים מפורטים של המוצר אפשר לקבל ע”י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של לילבון (lil bon) או פניה בדואר אלקטרוני. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלק או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. נפלה טעות כלשהי בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את לילבון (lil bon).
 • לצורך מתן שירותים של הטבעה ו/או רקמה, על הגולש לספק בשדות הייעודים לכך במסגרת הליך הרכישה, טקסטים להטבעה (ובמקומות המתאימים סמלים ו/או ציורים). מובהר ומוסכם על הגולש, כי אך ורק בנתינת אישורו בכתב על הגרפיקה, כפי שתישלח אליו על ידי החברה בדוא”ל, תתבצע ההזמנה. במידה והגולש מאשר את הגרפיקה בטלפון, לא יוכל הגולש לבוא בכל טענה, תלונה או תביעה בעניין זה כנגד החברה ולא יהיה זכאי לשיפוי או פיצוי בגין הטבעה או רקמה שאינה לשביעות רצונו.

מי רשאי להזמין ואופן התשלום:

 • רשאים לבצע קנייה באתר כל אדם בן 18 ומעלה או ישות משפטית אחרת המאוגדת לפי חוקי המדינה בה הוקמה, בעל חשבון Pay-Pal, או שברשותו כרטיס אשראי תקף של החברות הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא , אמריקן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ. בהקשר זה יצוין, כי תנאי מקדמי להזמנת מוצרים באתר, הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה עליה התחייב הגולש.
 • טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: “הפעולה”) נדרש תחילה המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד של מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לפתיחת חשבון לקוח והצטרפות לרשימת הדיוור של האתר.
 • לשם ביצוע עסקה באתר יש לבצע רכישה מצטברת מינימאלית בחמישים שקלים חדשים לפחות. מובן כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר במקרים חריגים רכישה מצטברת בסכום נמוך יותר ו/או לשנות את הסכום המינימאלי לרכישה מעת לעת.
 • מיד לאחר ביצוע הפעולה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במערכת האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר תשלומים. לילבון (lil bon) תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את לילבון (lil bon) בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. דעו: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע”פ דין.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי Pay-pal או חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה מן החברה, כך שיידרש הגולש להסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. בהעדר הסדרה כאמור בתוך חמישה ימים תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך הקניה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח באמצעות האינטרנט. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.
 • במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עימו נציג מלילבון (lil bon) קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג מלכתו ירושלים יצור עימו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה תוך 7 ימים ממועד הפניה, תתבטל ההזמנה מאליה.
 • זמן אספקה: 7-10 ימי עסקים. משלוח באמצעות חברת השליחויות צ’יטה.

זכויות יוצרים

הלוגו, המותג, שם הדומיין, הפטנטים, זכויות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, אובייקטים, רעיונות של מוצרים, הממשקים מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של לילבון (lil bon) ו/או מי שמטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם לילבון (lil bon).

דיוור ישיר

לילבון (lil bon) תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים.

גולש אשר נרשם לאתר יש באפשרותו להצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters). הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת התשס”ח–2008. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת) בכל עת.

מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

פרטיות ומידע

א. גולש שאינו רשום במערכת:

החברה שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.

ב. גולש רשום:

פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של החברה נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום: שם מלא, ח”פ, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים ומספרי טלפון. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של החברה.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.

ג. שימוש במידע:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את המידע ו/או חלקו לגורמי אכיפה ו/או לגופים שיפוטיים או סמי שיפוטיים, לפי דרישה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שירות לקוחות

בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בנוגע לשאלות הנוגעות למפרטים הטכניים של המוצרים, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה בכל אחת מן הדרכים הבאות: באמצעות דוא”ל: info@malchutjerusalem.co.il_או באמצעות טלפון:_02-5400011__

שינוי מחירים

לילבון (lil bon) שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

הגבלת אחריות

כאמור לעיל, האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר מסורה לספק המוצר ו/או השירות ועליו בלבד. הספקים יפעלו לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר ובכל מקרה תוגבל אחריותם (ולמעלה מהצורך – אחריות החברה) למחיר המוצר ו/או השירות הנמכר

במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד ועפ”י דיני מדינת ישראל.

מדיניות החזרת מוצרים

 • גולש המבצע קנייה באמצעות האתר רשאי לבטל את עסקת האשראי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. במקרה של סתירה, הוראות החוק יגברו על הוראות תקנון זה. הודעת ביטול תימסר לכתובת דואר אלקטרוני info@malchutjerusalem.co.il
 • במקרה של ביטול העסקה, יושב לגולש-הרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הסכום הנמוך. החזרת המוצר למקום עסקה של החברה היא על חשבון הגולש ובאחריותו המלאה והבלעדית, כאשר המוצר הינו במצב הראשוני כפי שקיבל אותו מן החברה, ובאריזתו המקורית.
 • כאשר המוצר מוחזר בשל אי התאמה או פגם (להלן “החזרה חריגה”), וזאת בכפוף לאישור החברה, לא יחויב הגולש בדמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. כל מוצר יוחזר ככל האפשר באריזתו המקורית, ובמצב בו נמסר לגולש. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הליך בגין נזק שנגרם לה בשל החזרת מוצר שלא בהתאם לסעיף זה.
 • הגולש מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי מוצר בו התבצעה הטבעה ו/או רקמה או שיוצר במיוחד עבור הגולש באופן אחר הינו בהגדרתו טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, כהגדרתם בסעיף 14ג(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן. מוצר זה לא יהיה ניתן להחזירו ו/או להחליפו במוצר אחר.
 • יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות השליח.

מדיניות משלוחים

א. בפני הגולש ישנן מספר אפשרויות לקבלת המוצרים לידיו:

(א) באמצעות איסוף עצמי מבית עסקה של החברה ברחוב יואל 29 ירושלים;

(ב) באמצעות דואר ישראל, או כל חברת שליחויות אחרת לשיקול החברה (לתושבי ישראל בלבד) כנגד תשלום על פי מחירון חברת השליחויות; או באמצעות חברת השליחויות EMS (לתושבי חו”ל), או כל חברת שליחויות אחרת לשיקול החברה כנגד תשלום, כפי שיפורט ללקוח בטלפון, בהתאם למקום המסירה המבוקש.

ב. משלוח בתחומי מדינת ישראל: אספקת מוצרים בישראל תתבצע לכתובת שניתנה בהזמנה, עד 5 (חמישה) ימי עסקים מרגע אישור הזמנה, וזאת בכפוף לתנאי האספקה של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית. במידה ודואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית אינה מספקת משלוחים לכתובת שסיפק הגולש, החברה תיצור קשר עם הגולש על מנת לספק את המוצר לכתובת חליפית ממנה יוכל הגולש לאסוף את המוצר וזאת לא יאוחר מ – 10 (עשרה) ימי עסקים מרגע הודעת הגולש על המיקום החלופי לאספקה. הספקת מוצרים מעבר לקו הירוק תלויה במדיניות המשלוחים של דואר ישראל.

ג. למען הסר ספק, החברה אינה, ולא תהיה אחראית על איחורים באספקה אשר תלויים בדואר ישראל ו/או חברת השליחויות הרלוונטית, מכל סיבה שהיא, ותעשה ככל יכולתה ליידע את הגולש בגין איחורים אלו. רק במקרה של איחור חריג, ובכפוף לאישור החברה, יתאפשר לגולש לבטל את העסקה ועל זה יחול הסעיף הרלוונטי לגבי החזרה חריגה.

ד. משלוחים מחוץ לתחומי מדינת ישראל: זמני משלוח מחוץ לישראל יתואמו עם הגולש בהתאם להזמנה ולמקום המסירה המבוקש. הגולש מצהיר כי ידוע ומקובל עליו כי זמני המשלוח, כמו גם האחריות למוצרים, יהיו תלויים בחברת השליחויות, בזמני בדיקה במכס וכיוצא בכך. מוסכם על הגולש, כי החברה אינה אחראית לזמני השילוח, עיכובים במכס (לרבות עלויות אפשריות במדינת היעד) והגולש לא ישמיע כל טענה בקשר לכך.

ה. יום עסקים יחשב כל אחד מהימים ראשון עד חמישי (א-ה) עד השעה 12:00 בצהריים, לא כולל ערבי חג, חגים וחול המועד של סוכות ופסח. ימי החנוכה ותקופת ספירת מלאי (25-31 בחודש דצמבר) יחשבו כחצי יום עסקים. יום העסקים להזמנות שמתקבלות ללא פרטי תשלום תחשבנה החל ממועד השלמת פרטי התשלום, באופן בו פרטי התשלום התקבלו (טלפונית או בכל דרך אחרת) לפני השעה 12:00 בצהריים יחשב יום העסקים באותו היום, ואם פרטי התשלום התקבלו (טלפונית או כל דרך אחרת) לאחר השעה 12:00 בצהריים יום העסקים יחשב רק למחרת היום.

ו. מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי לילבון (lil bon). הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדנו. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של לילבון (lil bon) ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

נשמח לעמוד לרשותכם תמיד ולשלוח אליכם את מיטב המוצרים מבית לילבון (lil bon), שילוו אתכם בנאמנות בחיי היום יום.